Για εγκαταστάσεις αντλιών 

Periodic inspection and maintenance of pump installations is a task necessary for their longer and better operation. An inspection of the pump installations of an infrastructure is necessary at specific times depending on the type of the fitted pump. Emtech Works provides periodic inspection services.

 

Για εγκαταστάσεις αυτόματων συστημάτων άρδευσης

Είναι σημαντικό να συντηρείται ένα αυτόματο σύστημα άρδευσης, εφόσον τα λουλούδια, τα φυτά οι θάμνοι και τα δέντρα είναι ευαίσθητα στις διάφορες αλλαγές του καιρού. Ιδιαίτερα στην Κύπρο, όπου με τις ακραίες κλιματικές συνθήκες αλλά και την ιδιαίτερη σκληρότητα του νερού, απαιτείται κάθε χρόνο συντήρηση/έλεγχος, σε όλο το σύστημα, την οποία παρέχουν οι ειδικοί της Emtech Works.