Σχεδιάζουμε εξειδικευμένα συστήματα

Το σύστημα άρδευσης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στον σχεδιασμό και διαμόρφωση ενός υπαίθριου χώρου πρασίνου και, δυστυχώς, συχνά αποτελεί παγίδα για έναν μη έμπειρο σχεδιαστή. 

Ένας  ολοκληρωμένο αρδευτικό σύστημα γίνεται μετά από μελέτη και σχεδιασμό, ο οποίος λαμβάνει υπόψιν τις προδιαγραφές του χώρου (μέγεθος, τοποθεσία), τις ανάγκες άρδευσης (είδος φύτευσης, ποικιλίες φυτών, δυνατότητες άντλησης) και εκμεταλλεύεται την τελευταία τεχνολογία του τομέα (αυτοματισμός μέσω ζωνών, έλεγχος μέσω Internet κ.α.).

 Ένα καλά σχεδιασμένο αρδευτικό σύστημα  μπορεί όχι μόνο να προσφέρει οικονομία χρημάτων στην εγκατάσταση και διαχείριση, αλλά και οικονομία νερού και σωστή χρήση της άρδευσης.