Για περισσότερες πληροφορίες
η προσφορές
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

 

Τηλ: +357 22 77 25 25

Κινητό:  +357 99 68 63 11

Email: office@emtechworks.com.cy

Διεύθυνση:  33 Arch. Makarios III Avenue
Γραφείο 23, Λατσιά, Κύπρος