Για εγκαταστάσεις αντλιών

Οι περιοδικοί έλεγχοι και συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιών είναι μια εργασία απαραίτητη για την μακροβιότερη και καλή λειτουργία τους. Ο έλεγχος των αντλιών μιας υποδομής είναι απαραίτητος σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία ανάλογα με το είδος αντλίας. Η Emtech Works παρέχει υπηρεσίες περιοδικού ελέγχου ανάλογα με το είδος εγκατάστασης.

 

Για εγκαταστάσεις αυτόματων συστημάτων άρδευσης

Είναι σημαντικό να συντηρείται ένα αυτόματο σύστημα άρδευσης, εφόσον τα λουλούδια, τα φυτά οι θάμνοι και τα δέντρα είναι ευαίσθητα στις διάφορες αλλαγές του καιρού. Ιδιαίτερα στην Κύπρο, όπου με τις ακραίες κλιματικές συνθήκες αλλά και την ιδιαίτερη σκληρότητα του νερού, απαιτείται κάθε χρόνο συντήρηση/έλεγχος, σε όλο το σύστημα, την οποία παρέχουν οι ειδικοί της Emtech Works.